Diharap semua pelajar ambil maklum mengenai tarikh peperiksaan.