Semua pelajar dikehendaki salin jadual waktu yang baru pada 21hb Januari 2013. Guru Tingkatan akan memberikan satu salinan jadual waktu baru kepada kelas masing-masing pada hari Isnin.