Pelajar boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pertandingan ini melalui laman sesawang: http://myappstec.fsktm.um.edu.my atau facebook: https://www.facebook.com/MyAppsTEC