Sempena pelancaran FROG VLE di sekolah, seramai 4 orang pelajar iaitu terdiri daripada 2 orang pelajar Ting.3 dan 2 orang pelajar Ting.4 dipilih untuk menjalani latihan Penggunaan FROG VLE di SMK Damansara Jaya. Pelajar yang terpilih akan diberi 'Frog Champion Badge' untuk dipakai. Di antara kriteria pemilihan pelajar FROG Champion adalah seperti perlu ada laptop sendiri, mempunyai kemudahan Internet di rumah, mempunyai ciri kepimpinan dan personaliti yang baik.