Perhatian kepada semua pelajar:
Peperiksaan Akhir Tahun telah dijadualkan seperti tarikh berikut:
* Peralihan: 18/10/12 - 19/10/12
* Ting.1: 29/10/12 - 31/10/12 (PBS)
* Ting. 2: 23/10/12 - 31/10/12 (Kertas soalan setara)
* Ting. 4: 10/10/12 - 31/10/12 (Kertas soalan setara)

Selamat Maju Jaya!
Pn.Khor