Makluman untuk semua ibu bapa:

Hari terbuka akan diadakan pada 24hb Jun 2016 pada masa yang telah ditentukan seperti berikut:

Kelas Peralihan, Ting.1 dan 2: 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari
Kelas Ting.3, 4 & 5: 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari

Tempat: kelas masing-masing