Perhatian kepada semua ibu bapa dan penjaga, Hari Terbuka akan diadakan pada 7hb Julai 2017 pada jam 10.30 pagi hingga 12.25 tengah hari.