Perhatian semua guru, wajib isi maklumat kursus luar sekolah yang dihadiri sepanjang tahun 2012. Sila buka laman sesawang http://apps.moe.gov.my/splg/index.cfm Hanya isi kursus untuk tahun 2012 sahaja. Kursus LDP di sekolah aakan diisi oleh Kaunselor Sekolah. Klik Modul Individu dan masukkan nombor kad pengenalan sendiri. Lihat gambarajah dibawah. Perlu jawab soalselidik sebelum isi kursus luaran yang dihadiri.